Sagsnummer 95-0421

Skinnebensbrud med fejlstilling

15-06-2009

En 22-årig kvinde fik efter at have pådraget sig et brud på højre skinne­ben foretaget påplads­sætning af bruddet med samtidig anlæggelse af cirkulær gipsbandage. Ved en ambulant kon­trol en måned senere blev der konstateret forskydning og vinkling af bruddet, hvorfor man anlagde en ny bandage. På trods heraf helede skinnebensbrud­det op med 10 graders fejlstil­ling.

Sagen blev anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 3. Der blev herved lagt vægt på, at man ud fra en efterfølgende vurdering med overvejende sandsynlighed kunne have undgået, at bruddet helede op med 10 graders fejlstilling, såfremt man ved den primære påpladssætning af brud­det, i stedet for at anlægge gipsbandage, havde valgt fiksation af bruddet med et så­kaldt marv­søm, hvilket blev anset for en ligeværdig behandlingsmetode (95-0421) (1995 Årsb.).

Afgørelsesdato: 18. september 1995