Sagsnummer 98-1709

Skade som følge af anvendelse af blodtomhed

16-06-2009

En 36-årig kvinde havde længe været generet af føleforstyrrelser i højre hånd, og hun blev derfor opereret med flytning af nerven til albuebenet. Operationen blev foretaget i blodtom­hed. Ef­terfølgende klagede hun over voldsomme smerter i armen og nedsat fø­lesans sva­rende til det område, hvor blodtomhedsmanchetten havde været anlagt, og hun udviklede efterhån­den svært henfald af de små håndmuskler.

Af en indhentet speciallægeerklæring til sagen fremgik det, at patienten efter operatio­nen havde ophævet fø­lelse og konstante brændende smerter i højre hånds yderste fingre og træk­kende op i un­derarmen til lidt over albuen samt diffus kraftnedsættelse i armen. Disse gener var i øvrigt særligt afgørende for patienten, da hun i forvejen manglede ven­stre underarm og således var ekstra afhængig af at kunne bruge højre hånd. Dette fik betydning ved opgørelsen af patientens varige mén, jfr. herom under afsnittet afgørelser efter erstatningsansvarsloven.

Patienterstatningen vurderede, at nervepåvirkning er en yderst sjælden komplikation til an­vendelse af blodtomhedsmanchet. Set i forhold til patientens grundsygdom og det forven­tede resultat af behandlingen fandt Patienterstatningen endvidere, at der var tale om en al­vorlig skade. Sagen blev herefter anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 4 (98-1709) (1999 Årsb.).

Sagen er et eksempel på en af de mere sjældne skader opstået efter anvendelse af blod­tomhed.

Afgørelsesdato: 6. november 1998