Sagsnummer 02-1967

Sårdefekt kunne være undgået ved syning

16-06-2009

En 33-årig kvinde havde efter to fødsler været generet af en forstørret skamlæbe, som medførte ømhed og fremmedlegemefornemmelse, specielt ved cykling og under menstru­ation samt lette gener under samleje.

Hun gennemgik derfor en operation, hvor man fjernede et stykke af skamlæben. Operatio­nen blev foretaget med el-kniv, og der blev ikke sutureret (syet). Efterfølgende sprang så­ret op og resektionsfladen skred, hvorefter patienten blev sat i behandling med brusning samt smertestillende medicin og mælkesyrebakterier. Såret helede efterhånden op, men patienten oplevede vedvarende gener. I sin anmeldelse til Patienterstatningen anførte pati­enten, at man efter hendes opfattelse burde have syet hende efter indgrebet.

Patienterstatningen vurderede, at det ikke var i strid med gældende retningslinjer, at man undlod at foretage suturering ved indgrebet, idet resektionsfladen var meget snæver. Patienterstatningen vurderede dog, at suturering efter indgrebet i det konkrete tilfælde måtte betragtes som en alternativ, ligeværdig behandlingsmetode, og at den opståede sårdefekt med overvejende sandsynlighed ville være undgået, hvis såret var blevet sutureret.

Patienterstatningen fandt således, at sagen var omfattet af PFL § 2, stk. 1, nr. 3.

Afgørelsesdato: 5. december 2002