Sagsnummer 98-1285

Rygmarvspåvirkning opstået, da en tang gled

16-06-2009

En 37-årig kvinde blev opereret for en diskusprolaps i halsrygsøjlen ved en såkaldt Clowar­d-operation, hvor man indsatte en knogleprop. Under indgrebet gled den an­vendte tang, og der opstod derved påvirkning af rygmarven. Efterfølgende klagede pati­enten over kraftige smerter i højre arm og hånd, og man vurderede, at der var opstået en lammelse af biceps­muskelen på overarmen med nedsat kraft og følesans i hånd og fingre til følge.

Patienterstatningen vurderede, at det forhold at tangen gled under operationen, måtte be­tragtes som et hændeligt uheld, der ikke skyldtes, at behandlingen havde afveget fra op­timal stan­dard. Patienterstatningen fandt endvidere, at skadens følger, set i forhold til patientens grund­sygdom, var tilstrækkelige alvorlige og sjældne til, at sagen kunne anerkendes efter PFL § 2, stk. 1, nr. 4 (98-1285) (1999 Årsb.).

Afgørelsesdato: 22. december 1998