Sagsnummer 96-0942

Revnet mikrokateter

10-06-2009

En 39-årig mand fik i 1992 konstateret en medfødt defekt i en arterie i hjernen. På grund af krampeanfald og venstresidig lammelse efter hjer­neblødning blev pa­tien­ten indlagt til be­handling.

Med henblik på afluk­ning af ar­te­riedefekten med kunststof, foretog man et indgreb i hjernen. Under indgrebet revnede et mi­krokateter i forbindelse med indsprøjtning af det flydende kunststofmateriale. Der­ved strømmede der kunststofmateriale ud i et ikke tilsigtet karområde med afluk­ning af området til følge. Udflydningen af det indsprøjtede mate­riale medførte tilta­gende hjernestammepåvirkning samt venstresidig ansigtslam­melse.

Patienterstatningen fandt det overvejende sandsynligt, at den opståede hjerneskade var en følge af det revnede mikrokateter. Sagen blev herefter anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 2 (96-0942) (1996 Årsb.).

Afgørelsesdato: 6. november 1996