Sagsnummer 04-2198

Privatpraktiserende fysioterapeut

09-06-2009

En 39-årig kvinde fik ved en MR-scanning på et privathospital konstateret en fibersprængning i muskulaturen i højre baglår. Patienten blev henvist til behandling hos en privatpraktiserende fysioterapeut, hvor hun modtog fysioterapeutisk behandling i en periode. Efter én af behandlingerne oplevede hun en forværring af symptomerne i form af flere smerter. Hun blev sat i smertestillende behandling og blev anbefalet at holde en pause med fysioterapi.

Ved fornyet undersøgelse på privathospitalet var der tiltagende smerter i baglåret, der dog var af anderledes karakter og sad et andet sted. Det var noteret, at dette var opstået efter en kraftig udstrækning i forbindelse med fysioterapi. På grund af mistanke om en fornyet fibersprængning fik patienten foretaget en ny MR-scanning, der dog viste uændrede forhold siden sidste scanning.

Patienten klagede til Patienterstatningen over, at der var kommet en forværring af smerterne i baglåret efter behandlingen hos fysioterapeuten.

Patienterstatningen afviste sagen, idet patienten ikke kunne anses for at være påført en skade som følge af behandlingen hos fysioterapeuten. Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at det ikke var overvejende sandsynligt, at den ordinerede fysioterapeutiske behandling havde kunnet forårsage en egentlig ruptur i muskelfibrene, hvilket også blev bekræftet ved den anden MR-scanning, der viste uændrede forhold.

Patienterstatningen bemærkede endvidere, at fibersprængninger ofte har et langtrukkent og besværligt forløb med forøgelse af smerterne i perioder.

Patienterstatningen vurderede således, at patientens forværring af smertegenerne med overvejende sandsynlighed måtte tilskrives hendes grundsygdom og forventelige følger heraf.

Afgørelsesdato: 21. december 2004