Sagsnummer 01-1234

Patienten udeblev fra kontrolundersøgelse

18-06-2009

En 19-årig mand pådrog sig i forbindelse med sit arbejde et traume mod venstre hånd, hvorfor han henvendte sig på skadestuen. Ved en røntgenundersø­gelse konstaterede man en fissur (et ikke gennemgående brud) i bådbenet i venstre håndled. Patienten havde meget lidt ømhed i hånden og fik anlagt en gipsskinne.

Ved en røntgenkonference på sygehuset den følgende dag fik man alligevel mistanke om et brud i bådbenet i venstre håndled. Patienten blev derfor indkaldt til en ny røntgenunder­søgelse af håndleddet ca. 14 dage senere. Patienten blev oplyst om, at man atter ville gen­nemgå de nye røntgenoptagelser ved en røntgenkonference, og at patienten ville blive kontaktet, såfremt man konstaterede, at der var tale om et operationskrævende brud.

Patienten blev efter røntgenkonferencen indkaldt til ny ambulant kontrol. Patienten ude­blev imidlertid fra denne kontrol.

Ca. 5½ år senere var patienten udsat for et nyt traume mod venstre hånd. Patienten kom på skadestuen, hvor man konstaterede pseudoartrose (falsk leddannelse) på det sted, hvor der tidligere havde kunnet ses en fissur i venstre håndled.

Patienten klagede til Patienterstatningen over, at man ved det første traume ikke konstate­rede, at der var et brud i venstre håndled.

Patienterstatningen fandt, at sagen ikke var omfattet af PFL § 3, stk. 1, jfr. § 2, stk. 1, nr. 1, idet behandlingen af det første traume på sygehuset var udført i overensstemmelse med, hvad der efter lægevidenskab og erfaring var det bedst mulige i den givne situation.

Patienterstatningen fandt, at sygehuset primært stillede den korrekte diagnose, men at man efterfølgende ikke var sikker på, om der var tale om et egentligt brud. Man fandt derfor indikation for at indkalde patienten til en ny kontrol, fra hvilken patienten imidlertid ude­blev.

Patienterstatningen vurderede herefter, at det forhold, at patienten i årene efter udviklede pseudoartrose i bådbenet på venstre hånd ikke kunne tilskrives behandlingen på sygehuset, men måtte tilskrives, at patienten rent faktisk udeblev fra den planlagte kontrol.

Sagen er interessant, fordi patienten selv var skyld i, at han havde de gener i hånden, som han anmeldte til Patienterstatningen. Hvis han var mødt frem til den planlagte kontrol, havde sygehuset haft mulighed for at behandle skaden.

Afgørelsesdato: 31. maj 2002