Sagsnummer 00-0812

Patienten modsatte sig optimal behandling

09-06-2009

En 56-årig kvinde fik hos egen læge påvist blodmangel. Der blev foretaget kikkertundersø­gelse af tyktarmen, som dog ikke viste noget unormalt. Patienten blev indlagt i 1998, hvor det kunne konstateres, at blodprocenten var overordentlig lav, hvorfor man iværksatte blodtransfusioner. For at finde en eventuel blødningskilde ønskede man at foretage kikkertundersøgelse af ma­vesækken (gastroskopi), men patienten modsatte sig en sådan undersøgelse.

Der blev i stedet foretaget røntgenundersøgelse af spiserør og mavesæk, men disse undersø­gelser viste intet abnormt. Endvidere blev der foretaget røntgenundersøgelse og kikkertunder­søgelse af tyktarmen, som ligeledes viste normale forhold. Patienten blev herefter udskrevet til fortsat kontrol hos egen læge.

I de følgende måneder var patienten indlagt flere gange på grund af smerter fra maven. Da patienten kastede blod op, indvilligede hun under sidste indlæggelse i at få foretaget en kik­kertundersøgelse af mavesækken. Herved kunne det konstateres, at patienten blødte fra mave­sækken.

Med henblik på at hindre yderligere blødning anlagde man en sonde med en oppustelig ballon (Sengstaken-sonde). Da der den følgende morgen ikke var tegn på blødning, lukkede man luften ud af ballonen, hvorefter der imidlertid opstod kraftig blødning, og patienten afgik ved døden.

Patienterstatningen afviste sagen under henvisning til, at patienten var død som følge af sin grundlidelse, ligesom det var Patienterstatningens vurdering, at undersøgelse og behandling havde levet op til erfaren specialiststandard, idet det ikke havde været muligt at foretage en gastroskopi tidligere i forløbet, da patienten havde modsat sig dette.

Patienterstatningen redegjorde i sin årsberetning 1997, side 86-92, for den erstatningsmæs­sige betydning af patientens behandlingsvalg, herunder den sjældne situation, hvor patienten fra­vælger optimal behandling. Ovenstående afgørelse viser problemstillingen.

Afgørelsesdato: 21. september 2000