Sagsnummer 98-0873

Patient påført HIV-smitte

09-06-2009

En 60-årig kvinde, som led af immundefekt, blev over en længere periode behand­let med gammaglobulinindsprøjtninger 1 gang månedligt. Ved en undersøgelse i forbindelse med et videnskabeligt projekt konstaterede man i 1997, at patienten var HIV-positiv. Man konstaterede ved hjælp af under­søgelser af tidligere serum­prøver, hvilken periode patienten var blevet smittet.

Patienten oplyste, at der ikke siden ægtefællens død, 10 år tidligere, havde været seksuelle kontakter, at hun ikke havde modtaget blodtransfusioner, og at hun ikke var ble­vet opereret i den relevante periode.

Statens Seruminstitut foretog en undersøgelse, som viste, at en anden patient havde en vi­rus­stamme, som var identisk med den 60-åriges, og at denne patient i samme periode, som den 60-årige var i behandling, næsten dagligt havde været i ambulant behandling med in­jektions­kammer til gentagne injektioner (Port-a-cath) på grund af en kendt HIV-smitte.

Patienterstatningen fandt, at patienten med overvejende sandsynlighed var blevet påført HIV-smitte i forbindelse med behandlingen med gammaglobulin via intrave­nøse drop i tids­rummet fra oktober 1994 til februar 1996.

Patienterstatningen fandt endvidere på baggrund af Statens Seruminstituts under­søgelse, at smitten var blevet overført i forbindelse med anlæggelse af drop, hvor der ved hjælp af ka­nyle og sprøjte trækkes saltvand fra en flaske, der anvendes af hele afdelingen, samt at man i for­bindelse med, at man udtrak yderligere saltvand fra flasken, havde inficeret salt­vandet med blod fra den tidligere omtalte patient.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter § 2, stk. 1, nr. 1, idet man lagde vægt på, at erfaren specialiststandard havde tilsagt, at man i forbindelse med anlæggelse af intravenøse drop en­ten havde sikret sig, at der ved gennemskylning med saltvand blev anvendt en ny sprøjte og kanyle, hver gang man hentede yderligere saltvand, eller at man ikke havde an­vendt samme flaske saltvand til flere patienter (98-0873) (1998 Årsb.).

Afgørelsesdato: 21. januar 1999