Sagsnummer 98-0336

Operativ aflukning af halspulsåre

16-06-2009

En 56-årig mand, der havde haft to tilfælde af venstresidig kraftnedsættelse, fik foreta­get en arteriografi (kontrastrøntgenundersøgelse af pulsårerne), der viste næsten total tillukning af højre halspulsåre.

I januar 1998 forsøgte man at foretage oprensning af pulsåren. Denne var meget spinkel, hvorfor indgrebet ikke lykkedes, og man isatte i stedet en kunststofprotese efter at have fjer­net den tillukkede del af arterien.

Desværre lukkede kunststofprotesen også til, i hvilken forbindelse der afgik en blodprop fra arterien og satte sig fast i patientens hjerne. Patienten udviklede herved ansigtslam­melse og total lammelse af venstre arm samt kraftnedsættelse i venstre ben.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter § 2, stk. 1, nr. 3, idet man fandt, at det havde været en ligeværdig behandlingsmetode, såfremt man ved operationen havde sat en sy­ning omkring arterien (carotis interna) og lukket denne, i stedet for at isætte en kunst­stofprotese.

Patienterstatningen fandt herefter, at patienten med overvejende sandsynlighed ville have undgået den blodprop der udgik fra operationsstedet og medførte lammelserne. Lægeligt blev det skønnet, at patienten ville have fået ansigtslammelserne, også hvis man havde valgt at til­lukke arterien, men at den omfattende kraftnedsættelse i hele ven­stre side af kroppen kunne have været undgået (98-0336) (1999 Årsb.).

Afgørelsesdato: 25. januar 1999