Sagsnummer 03-1789

Nyfødt faldt ud af vuggen

18-06-2009

En 4 dage gammel dreng faldt ud af vuggen på sygehuset, idet vuggens klap var gået op. Drengen havde grædt kortvarigt, men havde ikke mistet bevidstheden eller på anden måde været dårlig efterfølgende. Han havde en blodansamling i venstre pandeisseregion, og et røntgenbillede viste en tværgående fissur (sprække). Den følgende dag var blodansamlingen væk, og drengen var velbefindende. Ved efterfølgende kontrolbesøg var der ingen tegn på følger efter faldet.

Patientens mor klagede til Patienterstatningen over, at drengen var faldet ud af vuggen, fordi den åbnede sig. Moderen oplyste, at hun havde foldet dynen som et kræmmerhus omkring drengen og lagt ham på siden i vuggen. Moderen anførte, at vuggen måtte have været defekt, eftersom den åbnede sig af sig selv. Moderen oplyste endvidere, at hun var bekendt med yderligere tilfælde af samme slags, hvorfor hun mente, at sygehuset måtte have været bekendt med, at vuggerne var usikre eller defekte.

Sygehuset oplyste til sagen, at den pågældende vugge efterfølgende var blevet undersøgt og ikke fundet defekt. Sygehuset har ingen forklaring på, hvordan uheldet kunne ske. Sygehuset oplyste endvidere, at det ikke havde kendskab til lignende tilfælde, hvor et barn var faldet på gulvet efter, at en klap i vuggen var gået op. Endelig oplyste sygehuset, at den aktuelle hændelse havde haft den konsekvens, at alle vugger var blevet udskiftet med vugger uden oplukkelige sider.

Patienterstatningen vurderede på baggrund af sagens oplysninger, at der ikke var grundlag for at antage, at uheldet skulle være opstået under sådanne omstændigheder, at der var grundlag for at pålægge sygehuset et erstatningsansvar efter de almindelige erstatningsretlige regler, jfr. PFL § 3, stk. 2.

Patienterstatningen lagde herved vægt på, at det blev oplyst, at den pågældende vugge efterfølgende blev undersøgt og ikke fundet defekt. Endvidere blev der lagt vægt på, at der ikke var nogen forklaring på, hvordan uheldet kunne ske.

Patienterstatningen vurderede, at en mulig forklaring på uheldet kunne være, at vuggens oplukkelige side blev påvirket ved berøring fra drengen, enten ved at han havde støttet sig op ad denne side, eller ved at han var trillet og derved havde ”skubbet” siden åben. Patienterstatningen var opmærksom på, at dette formentlig kun kunne være udløst af en let berøring. Da det var oplyst, at der ikke blev fundet nogen defekt ved vuggen, vurderede Patienterstatningen imidlertid, at det forhold, at der blev anvendt vugger med en oplukkelig side, der muligvis kunne være gået op selv ved let berøring, ikke kunne betragtes som en fejl eller forsømmelse fra sygehusets side.

Sagen blev anket til Ankenævnet for Patienterstatningen, der tiltrådte Patienterstatningens afgørelse.

Afgørelsesdato: 14. januar 2004