Sagsnummer 03-0982

Lejringsskade under kræftoperation

16-06-2009

En 33-årig kvinde blev opereret for brystkræft i højre brystvæg og den øverste del af brystbenet. Umiddelbart efter operationen havde patienten en snurrende fornemmelse i venstre underben gående ned til storetåen. Der var ikke nedsat muskelkraft. Man fandt, at patientens føleforstyrrelser var udløst af tryk under lejringen i forbindelse med operationen.

Patienterstatningen afviste sagen efter PFL § 2, stk. 1, nr. 4, da følgerne efter lejringsskaden i form af lettere smerter og føleforstyrrelser, men ingen muskellammelse eller bevægeindskrænkning i øvrigt ikke kunne antages at være tilstrækkeligt omfattende set i forhold til alvoren af patientens grundsygdom. Der blev ved vurderingen af sagen endvidere lagt vægt på, at patienten hverken havde haft et midlertidigt eller varigt indtægtstab som følge af lejringsskaden.

Afgørelsen er illustrerende for Patienterstatningens praksis i sager om lejringsskader, hvorefter der foretages en individuel vurdering af skadens alvor.

I tilfælde, hvor lejringsskaden kun medfører beskeder gener og ingen erhvervsmæssige konsekvenser for patienten, opfylder skaden ikke betingelserne for anerkendelse efter PFL § 2, stk. 1, nr. 4, hvis der er tale om en alvorlig grundsygdom.

Patienterstatningens praksis er bekræftet ved U 2004.1241 H, hvor en lejringsskade, der medførte et varigt mén på 10 %, men ikke noget erhvervsevnetab, ikke var tilstrækkeligt alvorlig til anerkendelse set i forhold til grundsygdommen, leversygdom med behov for levertransplantation.

Afgørelsesdato: 10. oktober 2003