Sagsnummer 03-2321

Lammelser i benene efter epiduralkateter

16-06-2009

En 76-årig mand blev opereret for endetarmskræft af typen Dukes C. Efter ankomst fra intensivafdelingen bemærkede man, at patienten ikke kunne mærke sine ben, og man fandt, at årsagen dertil var, at der var opstået en byld ved det epidurale kateter, som man havde anlagt til smertebehandling. Patienten havde som følge deraf fået et komplet medullært tværsnitssyndrom svarende til brysthvirvlerne nr. 6 og 7, hvilket gav varige lammelser af begge ben.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter PFL § 2, stk. 1, nr. 4, med henvisning til, at skaden var mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed måtte tåle, selvom der var tale om en meget alvorlig grundsygdom. Patienterstatningen lagde vægt på, at komplikationen med en byld ved epiduralkateteret var meget sjælden. Patienterstatningen lagde endvidere vægt på, at skaden havde haft alvorlige konsekvenser for patienten og havde nedsat hans livskvalitet betydeligt.

Afgørelsesdato: 28. november 2003