Sagsnummer 03-1820

Knækket silikone-fingerprotese

10-06-2009

En 45-årig kvinde, der gennem mange år havde haft gener fra leddegigt, fik på grund af tiltagende gener indopereret silikone-proteser i grundleddene på pege-, lang-, ring- og lillefinger på den ene hånd. Umiddelbart var resultatet af operationen godt, og patienten var velbefindende.

Fire måneder senere havde patienten dog atter gener, der tiltog, og røntgenkontrol 7 måneder efter operationen viste, at proteserne i ring- og lillefingeren var knækket. Patienten blev derfor opereret igen, og der blev indsat en anden type proteser.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter § 2, stk. 1, nr. 2, da de indopererede proteser var knækket allerede efter 7 måneder, og da proteserne normalt burde kunne holde meget længere tid.

Sagen illustrerer anvendelsen af PFL § 2, stk. 1, nr. 2, hvorefter der kan ydes erstatning uanset årsagen til apparaturets – eller som hér protesens – svigt. Der ydes således både erstatning for konstruktionsfejl og fejl som følge af mangelfuld kontrol og vedligeholdelse på sygehuset. I disse sager er det derfor ikke nødvendigt for Patienterstatningen at foretage nærmere undersøgel­ser for at fastslå baggrunden for apparatursvigtet. Var protesen derimod knækket som følge af forkert indsættelse, ville skaden være blevet anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 1 (specialistreglen).

Afgørelsesdato: 28. november 2003