Sagsnummer 01-0165

Knækket operationsinstrument

10-06-2009

En 56-årig kvinde blev indlagt for at få indsat en venstresidig hofteprotese. Under operationen knækkede det instrument, der skulle indføre en plug i lårbenet. Det var herefter nødvendigt at spalte muskulaturen langs patientens lårben for at lave en rude i knoglen, hvorigennem den afbrækkede instrumentdel kunne bankes ud igen. Det var i den forbindelse også nødvendigt at omplacere den allerede fastcementerede cup.

Patientens genoptræning efter indgrebet gik meget trægt, idet muskulaturen lange hele lårbe­net var blevet svækket.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter § 2, stk. 1, nr. 2, under henvisning til, at det knæk­kede instrument havde nødvendiggjort spaltningen af lårbenets muskulatur, hvilket igen havde kompliceret og forlænget patientens sygeperiode.

Sagen blev anerkendt efter ”apparaturreglen” i PFL § 2, stk. 1, nr. 2, fordi skaden var sket som følge af svigt i apparaturet. Var apparatet derimod knækket som følge af forkert brug af dette, ville skaden være anerkendt efter specialistreglen i PFL § 2, stk. 1, nr. 1.

Afgørelsesdato: 24. september 2001