Sagsnummer 99-1885

Kapitaliseret erstatning for fremtidige medicinudgifter

18-06-2009

En 73-årig kvinde blev fundet berettiget til erstatning for en delvis læsion af nervus femoralis (den store nerve, der forsyner låret) på højre ben. Skaden opstod i forbindelse med en kontrastrøntgenundersøgelse, hvor der blev anlagt et kateter i patientens lyske. Nervelæsionen medførte følesvækkelse langs indersiden af patientens højre underben, daglige smerter i benet og let kraftnedsættelse af lårmuskulaturen.

Sagen blev anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 4 (KEL § 20, stk. 1, nr. 4), da det blev vurderet, at skaden gik ud over, hvad patienten skulle tåle efter en diagnostisk undersøgelse med indsprøjtning af kontrastvæske.

Som følge af skaden blev patienten påført livsvarige udgifter til smertestillende medicin, som hun ønskede erstattet. Hun krævede endvidere erstatning for sine udgifter til medlemskab af Sygeforsikringen danmark, dels i den midlertidige erstatningsperiode, dels for fremtiden.

Patienterstatningen erstattede patientens medicinudgifter ved at kapitalisere den årlige udgift. Da patienten var medlem af Sygeforsikring danmark og modtog tilskud til medicinudgifterne herfra, blev der ved opgørelsen af patientens årlige udgift foretaget fradrag for det beløb, patienten fik refunderet af Sygeforsikring danmark, og kun den fremtidige egenudgift til medicinen blev erstattet.

Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at erstatning for afholdte og fremtidige udgifter tilstræber at stille patienten, som om skaden ikke var sket. Der er derfor kun de merudgifter, der er påført patienten som følge af den anerkendte skade, der kan erstattes.

Af samme grund afviste Patienterstatningen at erstatte patientens udgifter til medlemskab af Sygeforsikringen danmark. Der blev lagt vægt på, at medlemskabet var opnået, før patientskaden indtraf, og at udgiften til medlemskabet derfor ikke var en følge af den anerkendte skade.

For så vidt angik de fremtidige udgifter til medlemskab af Sygeforsikringen danmark vurderede Patienterstatningen, at det ikke var godtgjort, at patienten før patientskaden havde aktuelle planer om at opsige medlemskabet inden for den nærmeste fremtid, og heller ikke den fremtidige udgift til medlemskabet fandtes derfor at være en følge af den anerkendte skade.

Patienterstatningen har tidligere truffet tilsvarende afgørelser vedrørende patienters udgifter til Falck-abonnement, hvor patientens udgifter til medlemskab ligeledes er blevet afvist, idet medlemskabet var etableret før patientskaden og dermed ikke som følge af skaden.

Afgørelsesdato: 29. november 2000