Sagsnummer 05-1403

Iltmaske fjernet af beruset medpatient

18-06-2009

En 82-årig lungesyg kvinde fik under indlæggelse på et sygehus fjernet sin iltmaske af en beruset medpatient, som herefter forsøgte at give hende et glas saftevand. Kort tid efter udåndede kvinden og døde.

Patienterstatningen afviste, at der kunne ydes erstatning, da sygehuset ikke fandtes ansvarlig for dødsfaldet efter de almindelige erstatningsretlige regler. Der blev herved lagt vægt på, at den berusede medpatients handling var så usædvanlig, at sygehuspersonalet ikke kunne have forudset den og dermed have forhindret episoden. Der blev desuden lagt vægt på, at der ikke var overtrådt interne retningslinjer i forbindelse med det passerede. Endelig lagde Patienterstatningen vægt på, at en efterfølgende obduktion havde fastslået, at dødsårsagen måtte antages at være grundsygdommen hos den afkræftede kvinde, hvorfor der ikke med overvejende sandsynlighed var årsagssammenhæng mellem den berusede medpatients handling og dødsfaldet (05-1403).

Patienterstatningens afgørelse blev efterfølgende tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Sagen er et eksempel på, at sygehuset kun kan drages til ansvar for de uheld og ulykker, de kunne have forudset og forsøgt at forhindre. I tilfælde som dette, hvor uheldet skyldtes en medpatients abnorme handling, som sygehuset ikke kunne have forudset, kan der ikke ydes erstatning efter PFL § 3, stk. 2.

Afgørelsesdato: 3. januar 2006