Sagsnummer 01-1277

Ikke erstatning for udgifter til naturmedicin samt iris- og zoneterapi

18-06-2009

En 24-årig kvinde der havde adskillige cyster på æggestokkene (polycystisk ovariesyndrom), fik cysterne brændt (el-koaguleret) væk ved en åben operation. Efterfølgende fik hun en blodansamling samt infektion i det opererede område i underlivet. Komplikationerne medførte, at patientens fertilitet blev varigt nedsat, og Patienterstatningen fandt, at denne skade var tilstrækkeligt sjælden og alvorlig til at være omfattet af PFL § 2, stk. 1, nr. 4 (KEL § 20, stk. 1, nr. 4).

Flere år efter operationen havde patienten udgifter til behandling hos en naturmediciner, som behandlede hende med iris- og zoneterapi samt med vitaminer og mineraler. Patienterstatningen afviste at erstatte hendes udgifter i forbindelse med behandlingerne, dels fordi udgifterne var afholdt lang tid efter det primære behandlingsforløb, dels fordi der ikke var tale om lægeordineret behandling (Årsberetningen 2002).

Enkeltstående og uforudsete udgifter til patientens helbredelse, der afholdes længe efter, at patientskaden har antaget varig karakter, erstattes ikke, men må anses for kompenseret ved en eventuel godtgørelse for varigt mén.

Det er endvidere Patienterstatningens praksis kun at erstatte patientens udgifter til behandling, der er lægeligt indiceret, og som har en dokumenteret effekt på patientens symptomer.

Dette stemmer i øvrigt med Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings praksis. Således dækkes udgifter til alternativ behandling ikke efter arbejdsskadesikringsloven, f.eks. zoneterapi, kinesiologi, naturmedicin m.v., da der ikke er fornøden lægelig dokumentation for, at sådanne behandlingsformer har en varig helbredende effekt. For nærmere herom se Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.  

For lignende afgørelser se 93-0686 og 07-4329.

Afgørelsesdato: 11. december 2002