Sagsnummer 92-0157

Hensyntagen til forudbestående mén ved fastsættelse af varigt mén

29-06-2009

En patient pådrog sig under operation en varig skade på lægbensnerven (en såkaldt dropfod). En så­dan skade medfører sædvanligvis et varigt mén på 10-15 %. Da patienten imidlertid forud herfor var am­puteret over knæet på det andet ben, fastsattes det varige mén i dette tilfælde til 25 %.

Patienten var som følge af forudbestå­en­de lidelser i forvejen uden erhvervsevne, og der tilkendtes derfor ikke erstatning for tab heraf.

For en lignende sag henvises til 98-1709.

Afgørelsesdato: 20. december 1993