Sagsnummer 97-0819

Gazetamponer glemt efter operation

09-06-2009

En 34-årig kvinde fik i februar 1996 ved operation fjernet en godartet hypofysetumor på 13 x 18 x 18 mm. Operationen foregik via transpennoidaladgang (via næsen) og forløb planmæs­sigt og ukompliceret. Seks dage senere blev patienten efter fjernelse af næsetamponerne udskrevet. I den efterføl­gende periode fik patienten gentagne gange betændelse i bihulerne og blev behandlet med penicillin.

Ved undersøgelse hos egen læge et år senere oplyste patienten, at hun siden operationen havde været stoppet i højre side af næsen og haft purulent (pusholdigt) sekretion. Desuden havde hun selv trukket et stykke gaze ud fra højre side af næsen og en lidt længere tråd. Ved undersøgelsen hos lægen blev der fundet yderligere en gazetampon, som blev trukket ud. Af sagsakterne fremgik det, at der yderligere 2½ måned senere blev trukket endnu et stykke gaze ud fra næsen.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter PFL § 2, stk. 1, nr. 1, idet behandlingen i overens­stemmelse med erfaren specialiststandard havde tilsagt, at der var foretaget optælling af alle indlagte gazetamponer forinden operationens afslutning.

Patienterstatningen lagde ved sin afgørelse vægt på, at der ved operationen var blevet indlagt en del gazetamponer, og at der ved fjernelse af tamponerne blev efterladt i hvert fald to tam­poner. Dette forhold havde bevirket, at patienten igennem et år havde haft svære gener i form af hovedpine og gentagne tilfælde af bihulebetændelse, samt at der havde dannet sig en polyp i næsen (97-0819) (1997 Årsb.).

Afgørelsesdato: 9. september 1997