Sagsnummer 97-0504

Forlængelse af studietid

26-06-2009

En patient, som var under uddannelse til sygeplejerske, var som følge af en pa­tientskade sygemeldt i cirka 9 måneder.

Patienterstatningen fandt, at det var tilstrækkeligt sandsynliggjort, at det samlede uddannel­sesforløb måtte forventes at blive forlænget med et semester svarende til 6 måneder.

Det måtte herefter antages, at forlængelsen af uddannelsen havde medført dels umiddel­bare udgifter og gener for patienten og dels forrykkelse af patientens fremtidige mu­ligheder for ind­tægt som færdiguddannet sygeplejerske.

Patienterstatningen fandt herefter, at patienten var berettiget til erstatning for for­længelse af uddannelsen, og hun blev derfor, i overensstemmelse med erstatningsretlig praksis på området, skønsmæssigt fundet berettiget til 25.000 kr. i erstatning, jf. det dagældende erstatningsniveau (årsberetningen 1999). 

Afgørelsesdato: 4. juni 1998