Sagsnummer 96-0762

Forkert monteret ventilationsmaske

09-06-2009

En 51-årig kvinde blev indlagt med et svært astmaanfald med vejrtrækningsproblemer. Efter indlæggelsen indtrådte der respirations- og pulsstop, hvorfor man forsøgte genoplivning med ventilationsmaske og hjertemassage. Genoplivningsforsøget blev primært udført af det sæd­vanlige afdelingspersonale, hvorefter anæstesipersonalet efter 5 - 7 minutter overtog genop­livningen. Det lykkedes dog ikke at genoplive patienten.

Efterfølgende blev det konstateret, at ventilationsmasken havde været fejlmonteret, således at de første minutter af genoplivningsforsøget var foregået uden ventilation af patienten (uden luft til lungerne).

Patienterstatningen fandt, at en korrekt monteret og anvendt ventilationsmaske med overve­jende sandsynlighed ville have medført en succesfuld genoplivning af patienten. Patienterstatningen fandt endvidere, at erfaren specialiststandard havde tilsagt, at man forud for genop­livningsforsøget havde sikret sig, at ventilationsmasken var korrekt monteret. Patientens ef­terladte fandtes herefter berettiget til erstatning efter PFL § 2, stk. 1, nr. 1, (96-0762) (1997 Årsb.).

Afgørelsesdato: 11. februar 1997