Sagsnummer 94-0788

Fjernelse af blindtarm ved kikkertoperation

16-06-2009

En 58-årig kvinde blev indlagt akut i maj 1994 på mistanke om blind­tarmsbetændelse. Man foretog en laparoskopisk fjernelse af blindtar­men (ved kikkertmetode). Efterforløbet var kompliceret af feber og hul i tyktarmen. Hullet blev lukket, og der blev anlagt ileostomi (fremlæggelse af tarmen). Patienten havde efterføl­gende feber, re­spirati­onsbesvær og infektion. Patienten blev syet på ny, hvorefter såret helede. Man foretog senere en lukning af ileostomien.

Patienterstatningen anerkendte skaden efter PFL § 2, stk. 1, nr. 3, idet patientens komplikatio­ner kunne have været undgået, hvis hun var blevet ope­reret på konventionel vis. Konven­tionel kirurgi må fortsat an­ses for en ligeværdig og ligeså effektiv metode i tilknytning til ope­ration for blindtarmsbetændelse, som anvendelse af kikkertmetoden (94-0788) (1994 Årsb.).

Afgørelsesdato: 6. december 1994