Sagsnummer 02-1045

Fejlagtig anvendelse af steroid

09-06-2009

En 58-årig kvinde fik foretaget en hornhindetransplantation på højre øje på grund af nedsat funktion af hornhinden. Man efterbehandlede blandt andet med steroid (ultracortenol). Der indtrådte efterfølgende trykforhøjelse og yderligere synsnedsættelse, selvom man også havde iværksat tryksænkende behandling på grund af bestående grøn stær.

Det fremgik af sagens akter, at kvinden 18 år tidligere ligeledes var blevet opereret for nethindeløsning på højre øje, hvor man også havde efterbehandlet med steroid. Man havde dengang i efterforløbet konstateret forhøjet tryk inde i øjet, hvorfor man ophørte med behandlingen med steroid, idet man fandt, at dette formentlig var medvirkende til det forhøjede tryk.

Patienterstatningen fandt, at problemerne med forhøjet tryk i øjet trods antiglaukomatøs behandling måtte tilskrives efterbehandling med steroid. Da man allerede ved den første operation havde konstateret problemer med forhøjet tryk inde i øjet i forbindelse med anvendelse af steroidøjendråber, fandt Patienterstatningen, at optimal behandling havde tilsagt, at man havde undladt at anvende steroidøjendråber i efterbehandlingen.

Visse personer er steroid-overfølsomme, hvorved forstås, at de blandt andet reagerer med forhøjet tryk inde i øjet, når de anvender steroid-øjendråber. Forhøjet tryk inde i øjet medfører risiko for nedsat ilttilførsel til synsnerven og dermed varige skader på synet. Det er normalt ikke muligt på forhånd at vide, om patienten er steroid-overfølsom, men i dette tilfælde havde man ved en tidligere lejlighed konstateret denne overfølsomhed, og man burde derfor have undladt efterbehandling med steroid, hvorved man havde undgået trykstigningsproblemerne og dermed de yderligere skader på synet.

Afgørelsesdato: 21. maj 2003