Sagsnummer 96-1638

Fejl i blodtomhedsmanchet

10-06-2009

En 7-årig pige pådrog sig et brud på højre overarm, og hun blev derfor akut ope­re­ret i blod­tomhed. Operationen varede ca. 1½ time. Umiddel­bart efter indgrebet konstaterede man, at der ved anvendelse af blod­tomhedsmanchet var opstået nogle store røde trykmær­ker, der si­den udviklede sig til en stor væskefyldt blæredannelse.

Det viste sig ved en efterfølgende undersøgelse af apparatet, at der var problemer med tryk­styringen. Apparatet er siden blevet skiftet ud.

Patienterstatningen fandt, at den opståede skade med overvejende sandsyn­lighed skyldtes en fejl i den anvendte blodtomhedsmanchet, og sagen blev der­for anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 2 (96-1638) (1996 Årsb.)

Afgørelsesdato: 6. november 1996