Sagsnummer 94-0800

Fald på badeværelsesgulv

17-06-2009

En 80-årig kvinde, der var svært invalideret efter blodprop i hjernen med efterfølgende venstresidig lammelse og talebesvær, blev af sygehusets plejepersonale i forbindelse med toi­letbesøg kørt i kørestol og hjulpet over på toilettet med kørestolen placeret foran sig, hvorefter hun fik klokkesnoren placeret i den ikke-lammede hånd. Derefter fik patienten lov til at være alene, og ved tilsyn 2-3 minutter efter fandt man patien­ten liggende på gulvet. Som følge af fal­det havde patienten pådraget sig et brud på venstre lårbenshals.

Sagen blev afvist efter PFL § 3, stk. 2. Der blev ved vurderingen lagt vægt på, at det var syge­husets sædvanlige praksis at lade patienter være alene uden opsyn un­der toiletbesøg, idet man fandt, at opsyn un­der toiletbesøg var gene­rende og uværdigt, hvorfor opsyn burde undgås i de tilfælde, hvor det skønnedes muligt. Personalets faglige skøn fandtes herefter at have været forsvarligt (94-0800) (1995 Årsb.).

Afgørelsesdato: 24. april 1995