Sagsnummer 04-0305

Erhvervsevnetabserstatning til 13-årig som følge af en kosmetisk skade

29-06-2009

En 13-årig pige blev opereret på grund af stritører. Efterfølgende havde patienten et længere sygeforløb som følge af infektion i højre øre, og hun gennemgik en fornyet operation, hvor man forsøgte at korrigere den indtrådte deformering af højre øre som følge af fuldhudsdefekter.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter PFL § 2, stk. 1, nr. 4 (KEL § 20, stk. 1, nr. 4), idet man vurderede, at infektion efter en operation grundet stritører resulterende i en forlænget sygeperiode og et mermén både opfyldte lovens sjældenheds- og alvorlighedskriterium.

Patienterstatningen vurderede, at patienten som følge af den anerkendte skade havde pådraget sig et vansir svarende til en méngrad på 5 %, idet højre øre efter indgrebet fremtrådte mindre end venstre øre. Derudover var den yderste rand på højre øre svært deformeret.

Trods méngradens relativt beskedne størrelse og det forhold, at den på ingen måde kunne antages at ville påvirke pigens fremtidige indtjeningsevne, så udløste den som følge af patientens unge alder automatisk en erhvervsevnetabserstatning på kr. 151.750 (årsberetning 2004).

Sagen er et eksempel på at selv et mindre mermén udløst på baggrund af en kosmetisk skade efter ændringen af erstatningsansvarsloven kan udløse erstatning for erhvervsevnetab til børn under 15 år, uanset at merménet ikke vil få indflydelse på patientens fremtidige erhvervsmæssige situation. Der henvises i øvrigt til årsberetningen for 2003, side 63.

Afgørelsesdato: 19. august 2004