Sagsnummer 93-0265

Efterladt operationsudstyr

09-06-2009

En 26-årig kvinde fik i sommeren 1992 pludselige smerter samt hævel­ser af den højre knære­gion, hvorfor der blev iværksat be­handling med ultralyd og laser, uden at dette havde nogen ef­fekt.

Efterfølgende fandt man på højre lårben en svulst, og ved ultralydsscanning samt CT-scan­ning og biopsi kon­state­rede man Ewings sarkom (ondartet svulst). Der blev iværksat kemote­ra­pibehandling, og på grund af vanskelig intravenøs adgang fandt man indikation for anlæg­gelse af et permanent centralt veneka­teter.

Der blev anlagt et venstresidigt såkaldt Hickmann kate­ter (ernæringskateter til blodåren) efter place­ring af guidewire under ultralydsscanning. Man fandt, at kateteret var velplace­ret, men ved rønt­gen­un­dersøgelse på operationsstu­en blev det konstate­ret, at guidewiren var gle­det ind i det centrale kar. Dagen ef­ter opererede man herfor.

Sagen anerkendt efter § 2, stk. 1, nr. 1, idet den er­farne spe­cialist ikke ville have efterladt en gui­dewire, som måtte fjernes ved en operation, (93-0265) (1993 Årsb.).

Afgørelsesdato: 6. september 1993