Sagsnummer 03-1168

Dødsfald efter infektion med legionellabakterier

18-06-2009

Efter at have modtaget behandling for leukæmi igennem flere år, blev en 58-årig kvinde indlagt med henblik på intensiv kemoterapi.

Under indlæggelsen blev patienten tiltagende svækket med blandt andet vejrtrækningsbesvær. Man forsøgte forskellige former for behandling, men tilstanden forværredes, og patienten afgik herefter ved døden.

Efterfølgende undersøgte man lungesekret fra patienten og fandt tegn på infektion med legionellabakterier. Man fandt endvidere den samme type legionellabakterier i sygehusets vandforsyning.

Patienterstatningen afviste sagen efter PFL § 3, stk. 2, idet patientens dødsfald ikke kunne henføres til en sådan fejl eller forsømmelse fra sygehusets side, at der var grundlag for at pålægge sygehuset et erstatningsansvar efter de almindelige erstatningsretlige regler.

Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at de retningslinjer, som eksisterede på tidspunktet for patientens indlæggelse vedrørende kontrol af vandforsyningen, var blevet overholdt af sygehuset.

Sagen er et eksempel på, at en skade opstået uafhængigt af behandlingen alene kan anerkendes efter patientforsikringsloven, såfremt der har været tale om fejl eller forsømmelse fra sygehusets side. 

Afgørelsesdato: 30. august 2004