Sagsnummer 04-0734

Defekt tidsautomatik i lysapparat

10-06-2009

En 35-årig kvinde blev på grund af en hudlidelse behandlet med UVB-lys. På grund af fejl i tidsautomatikken i lysapparatet fik kvinden UVB-lys i ca. 2 minutter i stedet for 30 sekunder som planlagt. Dette medførte 1. gradsforbrændinger over hele kroppen. Kvinden blev herefter sat i behandling for hendes forbrændinger, og 2 måneder senere var huden helet pænt uden umiddelbare skader.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter PFL § 2, stk. 1, nr. 2, idet man fandt, at skaden skyldtes fejl eller svigt i UVB-apparatets tidsmåling. Der kunne imidlertid ikke udbetales nogen erstatning, idet denne ikke oversteg kr. 10.000.

Sagen illustrerer anvendelsen af PFL § 2, stk. 1, nr. 2, hvorefter der kan ydes erstatning uanset årsagen til apparaturets svigt. Var patienten derimod blevet påført 1. gradsforbrændinger som følge af forkert anvendelse af apparaturet, var skaden blevet anerkendt efter § 2, stk. 1, nr. 1 (specialistreglen).

Afgørelsesdato: 28. oktober 2004