Sagsnummer 93-0401

Defekt i indbankningsapparatur (hofteoperation)

15-06-2009

En 73-årig kvinde, der gennem flere år havde lidt af slidgigt i begge hofter, fik i april 1994 fo­retaget højresidig total alloplastik (cementeret Lubinus SP II).

Da man efter at have fyldt cement i marvkanalen ville indsætte protesen, gik indbankningsap­pa­raturet fra hinanden, og cemen­ten stivnede, før protesen kunne indføres. Under forsøg på at fjerne cementen opstod der brud på lårbenet, som dog straks blev opdaget og behandlet med Partridge-bånd, hvorefter prote­sen blev fastcementeret.

Sagen anerkendtes efter PFL § 2, stk. 1, nr. 2, idet problemerne med placeringen af lårbens­pro­tesen skyldtes apparatursvigt (93-0401) (1994 Årsb.).

Afgørelsesdato: 5. december 1993