Sagsnummer 01-2041

Defekt elevator

18-06-2009

En 67-årig mand kom til skade i forbindelse med, at han trådte ind i en elevator på et of­fentligt sygehus. Der var en niveauforskel på 40- 50 cm, hvilket bevirkede, at patienten faldt ind i elevatoren, idet han ikke havde været opmærksom på niveauforskellen. På grund af faldet skete der en forværring af patientens smerter i lænderyggen.

Det var over for Patienterstatningen oplyst, at der få dage forud for faldulykken var ble­vet foretaget service på den pågældende elevator, hvilket i øvrigt fandt sted en gang om måneden.

Patienterstatningen anerkendte skaden efter § 3, stk. 2, i lov om patientforsikring. Patienterstatningen lagde på baggrund af retspraksis vægt på, at der ifølge domspraksis gælder et særligt skærpet culpaansvar i sager vedrørende fejl eller svigt af elevatorer. Patienterstatningen fandt det således ikke bevist, at ulykken ikke kunne have været undgået ved en mere hensigtsmæssig konstruktion og indretning af elevatoren og dens sikkerhedssystem.

Sagen belyser, at der gælder et særligt skærpet ansvar i sager vedrørende fejl eller svigt af elevatorer.

Afgørelsesdato: 14. marts 2002