Sagsnummer 02-1528

Defekt bor var ikke blevet kasseret

09-06-2009

En 23-årig kvinde havde i forbindelse med håndboldspil revet højre skulder af led. Trods behandling var der et år senere fortsat problemer med skulderen. Sygehuset fandt derfor grundlag for at foretage en kikkertundersøgelse.

Ved denne undersøgelse fandt man en såkaldt Hill-Sachs læsion og en bruskdefekt. Det fremgår af beskrivelsen i journalen, at det anvendte bor, som altid havde en vis tendens til at fremkalde trevler i forreste labrum (bruskring), denne dag i usædvanlig og uacceptabel grad havde beskadiget bruskringen. Da man undersøgte boret, viste det sig, at det var et bor, der var lidt skævt, hvorfor man ved en tidligere operation havde besluttet, at det skulle kasseres. Dette var imidlertid ikke efterkommet.

Tre måneder efter kikkertoperationen havde patienten fortsat smerter i skulderen. Hun fik derfor foretaget et ledfrigørende indgreb, hvilket forbedrede tilstanden væsentligt.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter PFL § 2, stk. 1, nr. 1, idet optimal behandling havde tilsagt, at man ikke havde anvendt et defekt bor, som man tidligere havde besluttet at kassere. Patienterstatningen vurderede, at anvendelsen af det defekte bor havde forrin­get operationsresultatet.

Skader, der skyldes defekt operationsudstyr, anerkendes normalt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 2, idet behandlingspersonalet er uden skyld i, at udstyret er defekt. I dette tilfælde, hvor man havde kendskab til defekten, var det imidlertid en fejl at anvende udstyret, og sagen blev derfor anerkendt efter specialistreglen i PFL § 2, stk. 1, nr. 1.

Afgørelsesdato: 6. november 2002