Sagsnummer 02-1791

Bugspytkirtelbetændelse tolket som kræft

18-06-2009

En 59-årig mand blev indlagt på grund af blod i afføringen og mavesmerter. Undersøgel­ser viste, at patienten havde en svær kronisk bugspytkirtelbetændelse med begyndende forsnævring af den dybe galdegang og bugspytkirtlens udførselsgang. Der blev ilagt dræn i bugspytkirtelgangen.

Børstebiopsi fra bugspytkirtelgangen havde påvist ondartede celler, der blev tolket som kræft, og CT-skanning gav mistanke om en 2 cm stor svulst i bugspytkirtlens hoved.

Supplerende undersøgelser viste en 7- 8 mm stor svulst på det sted, hvor drænet gik igen­nem. Man konkluderede efter undersøgelserne, at det drejede sig om en svulst, der kunne opereres, og patienten blev tilbudt Whipple’s operation, hvor man fjernede 1/3 af mavesækken, tolvfingertarmen, hovedet af bugspytkirtlen samt galdeblæren. Under operationen blev der foretaget ultralydsskanning, som bekræftede, at der sad en 1 cm stor svulst i bugspytkirt­lens hoved.

Mikroskopi af det udtagne væv viste imidlertid, at der ikke var tale om kræft, men der­imod om bugspytkirtelbetændelse.

Patienten klagede over, at man havde diagnosticeret hans sygdom forkert, og at han havde fået fjernet 1/3 af mavesækken, tolvfingertarmen, hovedet af bugspytkirtlen og galdeblæren uden grund.

Patienterstatningen fandt ikke, at sagen kunne anerkendes efter patientforsikringsloven.

Patienterstatningen lagde vægt på, at skade opstået som følge af, at der ikke er blevet stil­let den rigtige diagnose af patientens sygdom kun erstattes i to situationer, 1) hvis en erfa­ren specialist på det pågældende område under de i øvrigt givne forhold ville have handlet anderledes ved undersøgelse, behandling eller lignende og 2) hvis skaden skyldes fejl eller svigt i teknisk apparatur, redskaber eller andet udstyr, der anvendes ved eller i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende.

Patienterstatningen fandt, at behandlingen var udført efter erfaren specialiststandard, idet de foretagne undersøgelser gav stærk mistanke om, at patienten havde kræft i bugspyt­kirtlen. Der var ikke andre undersøgelser, som kunne af- eller bekræfte mistanken.

Der blev endvidere lagt vægt på, at diagnosen kræft i bugspytkirtlen er overordentlig van­skelig at stille, og at det er god specialiststandard at tilbyde Whipple’s operation, når mis­tanken er så stærk, som den var i den konkrete sag.

Sagen viser, at der ikke ydes erstatning efter patientforsikringsloven for skader som følge af en forkert diagnose, hvis de diagnostiske undersøgelser er udført i overensstemmelse med optimal lægelig standard, og det først efterfølgende kan konstateres, hvad pati­enten fejlede.

Afgørelsesdato: 25. november 2002