Sagsnummer 97-0472

Boneloc-cement i fingerprotese

10-06-2009

En 43-årig mand fik på grund af smerter i højre tommelfingers rodled gennem længere tid indsat en protese, der blev cementeret med cementtypen Boneloc.

Efterforløbet var i starten fuldstændigt uproblematisk, men efter nogle år fik pa­tienten tilta­gende smerter fra højre hånd.

Der blev herefter foretaget røntgenundersøgelse, der viste en opklaring i cementen mellem protesen og knoglen, hvilket var tegn på løsning af protesen. Endvidere påvi­ste røntgen knog­lenedbrydning, hvilket er en kendt bivirkning ved anvendelsen af Boneloc-cement.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter § 2, stk. 1, nr. 2, idet årsagen til prote­seløshe­den og knoglenedbrydningen i højre tommelfinger med overvejende sand­synlighed skyldtes fejl ved Boneloc-cementen (97-0472) (1998 Årsb.).

Sagen illustrerer, at Boneloc-cement ikke kun har givet problemer ved hofteoperati­oner, men også i sjældne tilfælde ved operationer i andre led. Boneloc har li­geledes i sjældne tilfælde givet anledning til problemer i tilknytning til knæproteser.

Afgørelsesdato: 30. april 1998