Sagsnummer 01-0245

Blodprop i hjernen ved hjerteklapoperation

16-06-2009

En 53-årig kvinde havde fået påvist en hjerteklapfejl samt en udvidelse af den nedadgående del af legemspulsåren og blev opereret herfor. I forbindelse med opvågning efter operationen konstaterede man, at der var opstået en højresidig lammelse som følge af en blodprop i ven­stre hjernehalvdel. Man iværksatte herefter straks genoptræning.

Patienterstatningen vurderede, at operationen havde været udført i overensstemmelse med erfaren specialiststandard på området. Sagen kunne derfor ikke anerkendes efter PFL § 2, stk. 1, nr. 1.

Patienterstatningen vurderede endvidere, at skaden i form af en højresidig lammelse som følge af en blodprop i hjernen opstået i tilslutning til hjertekirurgi var en alvorlig og sjælden komplikation.

Patienten havde en alvorlig grundsygdom med meget stærk indikation for operation. Til trods herfor var skaden mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed måtte tåle, og skaden kunne således anerkendes efter PFL § 2, stk. 1, nr. 4.

Denne sag giver et eksempel på, hvilke komplikationer der anses for at opfylde alvorligheds- og sjældenhedskriteriet i PFL § 2, stk. 1, nr. 4, når patienten lider af en al­vorlig grundsygdom.

Afgørelsesdato: 19. december 2001