Sagsnummer 93-0237

Benforlængelse efter hofteoperation

09-06-2009

En 76-årig kvinde fik i december 1992 foretaget højresidig total hoftealloplastik (cementeret Exeter) på grund af slidgigt. Efter operationen var der en benforlængelse på det opererede højre ben på 4 cm. Efter re-operationen mindskedes benforlængelsen på højre side til mellem 1- 2 cm.

Sagen blev anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 1, idet optimal behandling ikke ville have resulteret en benfor­længelse på 4 cm (93-0237) (1994 Årsb.).

Der kan være flere årsager til, at der kan konstateres en benforlængel­se/forkortning efter opera­tionen. For det første kan det generelt være vanskeligt eller endog umuligt un­der ope­rationen at vurdere det nøjagtige niveau for afsavning af det deforme ledhoved, og dermed den nøjagtige længde af benet efter ind­sættelse af lårbensprotesen. Det kan ligeledes gøre sig gældende, at der tidligere, f.eks. på grund af brud, er foretaget operation i øverste del af lår­benet med ændrede ana­tomiske forhold til følge. Dette vanskeliggør yderligere vurdering af det optimale niveau for afsavning af lårbenshoved/-hals.

De gængse protesetyper leveres i en række standardstørrelser, som ik­ke nødvendigvis har den for den enkelte patient optimale længde. Anatomiske misforhold kan af samme årsag ikke al­tid kompenseres fuldstændigt.

Hvor der er tale om slidgigt i begge hofter med betydelig deformering og forkortelse, vælges gerne en protese, der medfører en forlængelse af det opererede ben til en mere "oprindelig længde". Benlængdeforskel­len kan så efterfølgende korrigeres ved operation på den anden hofte.

Som grov tommelfingerregel må man acceptere en afvigende ben­længde på op til 2 cm. Ved følger efter komplicerede brud eller opera­tion på grund af følgerne efter medfødt skred af hofte­leddet må endog større afvigelser ofte accepteres. Derfor kan afvigelser i benlængden i en del tilfælde ikke opfattes som en skade som følge af behandlingen, men må derimod opfat­tes som en følge af patientens grundlidelse.

Når patienterne i disse tilfælde opfatter afvigelser i benlængden som en skade, skyldes det formentlig, at patienter ofte har meget store forventninger til resulta­tet af en hofteoperation. En grundig og realistisk information fra de behandlende lægers side om det sandsynlige operationsresultat vil ofte kunne forhindre misforståelser og skuffelser hos de pa­tienter, der efterfølgende må konstatere en afvi­gelse i benlængden.

Afgørelsesdato: 25. januar 1994