Sagsnummer 04-3194

Behandling af endetarmsprolaps

16-06-2009

En 57-årig mand blev indlagt med henblik på operation af en endetarmsprolaps (fremfald af endetarmen). Man foretog en såkaldt Altemeieres operation, hvor man fjernede et stykke af endetarmen og syede tarmenderne sammen.

På grund af mistanke om anastomoselækage (perforation svarende til sammensyning af de to tarmender) måtte man en uge senere foretage en fornyet operation. Under operationen fandt man en stor defekt i sammensyningen, og man anlagde derfor en aflastende ileostomi. Der blev lagt dræn ned mod området og dræn igennem endetarmen, hvorpå man skyllede. Efterfølgende blev der skyllet dagligt på drænet, og det gik langsomt fremad.

Patienterstatningen vurderede, at en alternativ, ligeværdig behandlingsmetode i stedet for den valgte operationsmetode havde været enten at foretage en åben fiksering af endetarmen (rectopexi), en fiksering ved kikkertoperation (laparoskopisk rectopexi) eller en såkaldt Delormes operation.

Patienterstatningen fandt det overvejende sandsynligt, at skaden i form af anastomoselækage resulterende i reoperation og anlæggelse af stomi, ville være undgået eller med overvejende sandsynlighed ikke have fået samme omfang, hvis man havde valgt en af de alternative metoder.

Denne sag blev anket af sygehuset. Afgørelsen blev dog tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Afgørelsesdato: 28. december 2004