Sagsnummer 97-0892

Aseptisk løsning af hofteprotese

09-06-2009

En 70-årig mand fik i 1993 indsat en hofteprotese, som blev fastcementeret med Boneloc-ce­ment. Ved generel Boneloc-kontrol i slutningen af 1996 oplyste patienten, at han havde haft tiltagende gener det sidste år. Røntgenundersøgelse viste øget aktivitet omkring lårbensprote­sen (femurkomponenten), og man fandt derfor indikation for at udskifte protesen. Under ope­rationen konstaterede man, at selve cementen ikke var smuldret, men at der var tale om løshed mellem knogle og cement. Femurkomponenten sad således godt fast i cementen.

Patienterstatningen afviste sagen under henvisning til, at skaden ikke skyldtes fejl eller svigt i selve Boneloc-cementen, da denne var godt fastsiddende til protesedelen. Løsningen mellem knogle og cement fandtes at være en såkaldt aseptisk løsning, hvilket kan opstå i forbindelse med knogledød eller som følge af særlig reaktion fra patientens knoglevæv (97-0892) (1997 Årsb.).

Afgørelsesdato: 29. august 1997