Sagsnummer 03-1706

Amputation kunne være undgået

09-06-2009

En 57-årig mand havde i forbindelse med sit arbejde højtryksspulet nogle beholdere med melrenser. Han havde i den forbindelse ramt sine fødder, og ved undersøgelse hos egen læge var der konstateret inficeret eksem på højre 2. og 3. tå og under forfoden.

Senere samme dag henvendte han sig på skadestuen, idet han var faldet i forbindelse med arbejde på et tag. Han havde smerter i højre fod og problemer med at gå på foden. Røntgenundersøgelse viste et forskudt brud på den udvendige ankelkno, brud på 2. og 3. mellemfod samt brud på højre tås grundstykke.

Den følgende dag blev der foretaget osteosyntese med skinne og skruer. Efter operationen havde patienten tegn på en aggressiv infektion. Der blev foretaget akut revisionsoperation, hvor alle bløddele fandtes nekrotiske. Der blev herefter foretaget amputation af underbenet. Efterfølgende fik patienten blodforgiftning og blev behandlet med respirator.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter PFL § 2, stk. 1, nr. 1, idet optimal behandling havde tilsagt, at man havde udskudt operationen, indtil det opståede eksem på foden var tilstrækkeligt undersøgt og under kontrol. Patienterstatningen fandt endvidere, at det var overvejende sandsynligt, at man herved havde undgået at foretage amputation af underbenet.

Afgørelsesdato: 18. februar 2004