Sagsnummer 01-0604

Amputation af højre underben

16-06-2009

En 66-årig mand blev på grund af slidgigt i højre hofte indlagt med henblik på at få indsat en ce­menteret hofteprotese. Operationen forløb uden komplikationer.

To dage efter hofteoperationen klagede patienten over smerter og hævelse på forsiden af højre underben. Han havde fortsat smerter tre dage efter operationen og kunne kun med besvær løfte højre fod. Patienten havde sovet med benet nedad, ud gennem sengehesten, idet dette havde lindret smerterne. Der var svag puls på fodryggen.

5 dage efter var der betydelig hævelse af højre underben og fortsat puls i fodens arterier. 7 dage efter operationen blev patientens blodårer i benet røntgenundersøgt ved hjælp af kontrast, uden at der herved blev fundet tegn på blodprop i benet. 12 dage efter hofteoperationen blev patienten udskrevet, men der var på det tidspunkt fort­sat hævelse og smerter på forsiden af højre underben.

En måned efter udskrivelsen var patienten til kontrol. Der var stadig hævelse og ømhed. 2½ måned efter udskrivelsen var patienten til kontrol med samme symptomer, men nu med manglende puls neden for knæet. Der var to områder med dødt hud på forsiden af skinnebe­net. Et halvt år efter operationen blev patienten indlagt, fordi der var sårdannelse på forsiden af skinnebenet. Sårene blev renset, og i den forbindelse fandt man vævsdød i musklen på for­siden af skinnebenet.

I efterforløbet forsøgte man at transplantere hud, men transplantaterne ville ikke slå an. Der var tiltagende dødt væv. Forløbet sluttede med, at patienten fik amputeret højre ben ved knæet.

Patienterstatningen anerkendte sagen som omfattet af PFL § 2, stk. 1, nr. 4, idet patienten havde fået en tilstopning af flere arterier i underbenet i forbindelse med hofteoperationen, hvilket førte til amputation af benet. Denne skade var særdeles alvor i forhold til patientens grundsygdom – slidgigt i højre hofte.

Patienterstatningen vurderede, at patienten i hele forløbet frem til udskrivelsen havde været relevant undersøgt for et muligt compartmentsyndrom eller lignende. Behandlingen havde derfor været i overensstemmelse med erfaren specialiststandard.

Sagen er et typisk eksempel på et sygdomsforløb, hvor patienten har modtaget optimal be­handling, men hvor der alligevel er indtrådt en alvorlig komplikation, der klart opfylder be­tingelserne for anerkendelse efter PFL § 2, stk. 1, nr. 4.

Afgørelsesdato: 13. juli 2001