Sagsnummer 97-0567

Afvist erstatning for forsinkelse af uddannelsesforløb

18-06-2009

En 43-årig kvinde blev i februar 1997 opereret for galdesten. I forbindelse med operati­onen skete der en læsion af den dybe galdegang. Sagen blev anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 4 (KEL § 20, stk. 1, nr. 4).

Patienten blev tilkendt godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén. Patienterstatningen fandt imidlertid ikke, at patienten var berettiget til erstatning for forsinkelse af ud­dannelsesforløb.

Ved vurderingen af sagen lagde Patienterstatningen vægt på, at patienten på tidspunktet for patientskadens indtræden endnu ikke havde ansøgt om optagelse på den aktuelle ud­dannelse, og at hun derfor hverken var optaget på eller startet på den pågældende ud­dannelse på skadetidspunktet. Patienterstatningen fandt ikke, at der i et sådant tilfælde var mulighed for at tilkende erstatning for forsinkelse af uddannelse (årsberetning 1999). 

Afgørelsesdato: 22. december 1999