Sagsnummer 98-1592

Fejlinsemination

01-07-2009

En 37-årig kvinde fik i forbindelse med insemination i oktober 1997 sæd fra en anden mand end ægtefællen. Fejlen blev opdaget ganske kort efter, at sædcellerne var blevet tilført de udtagne æg, og det hele blev derfor destrueret. Ægteparret fik, udover at få behandlingen foretaget korrekt ved næste forsøg, også tilbudt en erstatningsbehandling.

Patienterstatningen fandt ikke, at patienten eller dennes ægtefælle i forbindelse med be­hand­lingen var blevet påført skade i lovens forstand, jfr. § 1, stk. 1. Derudover var parret tilbudt en erstatningsbehandling, der, ud fra det foreliggende, ikke fandtes at have haft et dårligere udgangspunkt, end tilfældet var forud for fejlinseminationen (98-1592) (1998 Årsb.).

Afgørelsesdato: 14. september 1998