Sagsnummer 98-1976

Anvendelse af Boneloc-cement medførte ikke nogen skade

01-07-2009

En 68-årig kvinde fik i november 1993 indsat en ny hofte på venstre side. Ved operationen blev der anvendt Boneloc-cement. Efter operationen konstaterede man, at venstre ben var blevet forlænget med ca. 1 cm. Primo 1995 fik patienten tiltagende smerter i højre hofte, hvor patienten i 1980 havde fået indsat en ny hofte.

Efterfølgende røntgenoptagelser viste, at der var løshed i den højresidige hofte, hvorfor hun fik udskiftet denne i august 1995. I de følgende år blev patienten jævnligt fulgt ved ambulante kontroller. Alle under­søgelser vi­ste god stilling af proteserne i begge hofter, og røntgen tydede ikke på, at der var æn­dringer af cementens udseende.

Ved den seneste kontrol i november 1997 konstaterede man, at det gik godt med begge hofter, men at patienten havde tendens til muskelkramper af ukendt årsag.

Patienterstatningen afviste sagen efter § 1, stk. 1, idet det ikke var overve­jende sandsynligt, at patienten var blevet påført skade i forbin­delse med indsæt­telsen af hofteprotesen i venstre side.

Patienterstatningen lagde vægt på, at selv om der var anvendt Boneloc-cement ved isættel­sen af den venstre hofteprotese, så var der i det konkrete tilfælde ikke tegn på, at cemen­ten smuld­rede, eller at hofteprotesen var løs.

Patienterstatningen fandt endvidere, at en benlængdeforskel på 1- 2 cm måtte betrag­tes som et acceptabelt resultat efter indsættelse af en hofteprotese.

Afgørelsesdato: 30. december 1998