Sagsnummer 98-0056

Ting erstattes ikke

06-08-2009

En 78-årig mand, der blev medicinsk behandlet for en hjertelidelse, var involveret i 2 færdselsuheld, hvor hans bil blev totalskadet. Uheldene skyldtes svimmelhed som følge af medicinindtagelsen. Patienten var ikke selv blevet påført skade ved uheldene.

Patienterstatningen afviste at yde erstatning, idet patienten ikke var påført en fysisk skade, hvilket er en betingelse for erstatning efter LMSL § 1, stk. 1 (KEL § 38, stk. 1). Skaderne på patientens bil falder uden for lovens område, idet loven ikke dækker tingsskader.

Afgørelsesdato: 3. april 1998