Sagsnummer 08-2198

Patologisk rus efter lattergas udgjorde ikke en fysisk skade

13-08-2009

Under et tandlægebesøg fik en patient lattergas, og som følge heraf udviklede han en patologisk rus. Han reagerede ved at blive aggressiv, slå om sig og løbe ud af klinikkens bagdør og ud på gaden, hvor han genvandt kontrollen. Behandlingen blev herefter gennemført.

I forbindelse med hændelsen slog patienten sin højre hånd, som blev behandlet på skadestuen.

Episoden medførte, at patienten efterfølgende led af angst for at miste kontrollen igen, og at han derfor fik behov for psykologbehandling.

Patienterstatningen vurderede, at en patologisk rus har karakter af en enkeltstående akut psykose, hvilket er en kendt, men ekstremt sjælden bivirkning til lattergas. Patienterstatningen vurderede endvidere, at psykose er en psykisk skade. Lægemiddelskadeordningen dækker imidlertid ikke psykiske skader, heller ikke fysiske følger af en psykisk skade. Der kunne derfor ikke ydes erstatning for psykosen, herunder for skaden på hånden og patientens efterfølgende angst.

Afgørelsen blev tiltrådt af Lægemiddelskadeankenævnet.

Afgørelsesdato: 9. januar 2009