Sagsnummer 98-1434

Nyrefunktionsnedsættelse pga. behandling for tarmsygdom

11-08-2009

En 26-årig kvinde blev i juni 1991 sat i behandling med Pentasa på grund af en kronisk tarmlidelse (Morbus Crohn), som var blevet konstateret i 1990. Behandlingen med Pentasa blev suppleret med Prednisolon.

I august 1996 konstaterede man tegn på nedsat nyrefunktion. I samråd med behandlende læge ophørte patienten med Pentasa-behandlingen i samme måned. I oktober 1996 fandt man imidlertid svært nedsat nyrefunktion.

Et år senere blev patienten indlagt med henblik på foretagelse af nyrebiopsi. Denne undersøgelse viste forandringer svarende til kronisk nyrebetændelse, som man antog måtte være udløst af den medicinske behandling med Pentasa.

Patienterstatningen fandt, at der var tale om en sjælden og alvorlig skade, og sagen blev anerkendt.

Afgørelsesdato: 24. oktober 2000