Sagsnummer 98-0492

Leverbetændelse efter blodtrykssænkende behandling

11-08-2009

En 39-årig kvinde blev på grund af for højt blodtryk behandlet med Trandate. Hun havde tidligere været i behandling med Trandate og tålt behandlingen godt. Under behandlingen følte hun sig mere og mere træt og utilpas, og da man fik mistanke om en leverlidelse, blev hun indlagt på hospital. Ved hjælp af laboratorieprøver, serologi og leverbiopsi konstaterede man, at hun havde fået en medikamentelt udløst leverbetændelse. Hendes helbredstilstand bedredes langsomt, og efter ca. ½ år fandt man ingen tegn på varige skader på leveren.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter § LMSL 6 (KEL § 43). Der blev lagt vægt på, at leverbetændelsen med overvejende sandsynlighed var forårsaget af Trandate, samt at leverbetændelse og indlæggelse var en sjælden bivirkning. Det blev endvidere vurderet, at der var tale om en alvorlig skade, som overstiger, hvad man med rimelighed må acceptere i forbindelse med medikamentel behandling for forhøjet blodtryk.

Afgørelsesdato: 28. juli 1998