Sagsnummer 00-0538

Kræft efter forsøgsbehandling for knogleskørhed

11-08-2009

En 56-årig kvinde deltog i 1998 i et forsøg med præparatet Levormeloxifen med henblik på behandling af knogleskørhed.

Ved projektets begyndelse blev tykkelsen af livmoderslimhinden målt til 3 mm og fandtes således normal. Efter to måneders behandling var tykkelsen øget til 9,1 mm, hvorfor der blev udtaget en vævsprøve fra livmoderen, som dog viste sig at være normal.

Senere i forløbet blev patienten undersøgt på grund af pletblødninger. Denne gang konstaterede man kræft i livmoderslimhinden, hvorfor man fjernede livmoderen, æggestokke og æggeledere og satte patienten i strålebehandling.

Det var Patienterstatningens vurdering, at patientens kræftlidelse med overvejende sandsynlighed måtte tilskrives behandlingen med Levormeloxifen. Sagen blev anerkendt, idet skaden fandtes at overstige, hvad patienten med rimelighed måtte acceptere.

Afgørelsesdato: 21. december 2000