Sagsnummer 02-3168

Knudedannelse pga. forhøjet kolesterol

10-08-2009

En 40-årig mand fik efter en mindre blodprop i hjertet konstateret forhøjet kolesterol i blodet, for hvilket han blev behandlet medicinsk. Han var ellers hjerterask og uden gener. Fra og med januar 2000 blev han behandlet med præparatet Zarator, hvilket havde god indvirkning på kolesteroltallet.

I juli 2000 rettede patienten henvendelse til sin egen læge, da der var opstået en øm knude i venstre bryst. Man valgte at se tiden an, men da knuden voksede og blev meget smertefuld, blev manden henvist til et sygehus, hvor man fandt indikation for at fjerne knuden. Denne viste sig at indeholde normalt væv.

I maj 2001 begyndte manden at få gener fra en knude i højre bryst. Ved undersøgelse på et sygehus fik man mistanke om, at knudedannelsen kunne være udløst af den kolesterolsænkende medicin, hvorfor patienten ophørte med medicinen. Herefter fortog de fleste af mandens gener sig, og han undgik dermed operation af knuden i højre bryst. Patienten havde dog efter indgrebet i venstre bryst fået både lette smerter og føleforstyrrelser.

Patienterstatningen fandt det overvejende sandsynligt, at knudedannelsen var udløst af den medicinske behandling, og sagen blev på trods af den begrænsede skade anerkendt under henvisning til patientens relativt harmløse grundlidelse i form af forhøjet kolesterol. 

Afgørelsesdato: 22. maj 2003